თბილისის ოფისი

Address:

Kakheti Highway, Iumashevi #1, 0151 Tbilisi

Tel: +995 32 2 91 45 08

E-Mail: info@ktl-georgia.com


KTL-ის რუკა

Batumi office

KTL Batumi

Address: Parnavaz Mepe 162, 6010, Batumi, Georgia

Tel/Fax: +995 42 2 27 74 26

E-mail: batumi@ktl-georgia.com

Warehouse in Georgia

Lilo 1 - Logistic Center

Address: 14 Lamushevi Str, Tbilisi

Tel: +995 32 2 24 30 00

E-mail: info@lilo1.com

Website: www.lilo1.com

Warehouse in Germany

TLO GMBH

Address: Hermann-Kohl-Stade 3-5, DE-89160 Dornstadt (German)

Phone: +49(0) 7348  2056-0

Contact: tlo@tlo-gmbh.com

Warehouse in Italy

Prisma Logistics S.p.a.

Address: Via Sommacapagna  #22, Centro Spedizionieri /Magazzino N°6

I-37137 Verona /Italia

Tel: +39 045 9216611

e-mail: maria@prismalogistics.net

Warehouse in Turkey

CORUH Nakliyat

Address: adil mah, demokrasi cad. no 23, sultanbeyli,

Istanbul, Turkey

Tel: +90 (0) 216 592 08 47

Email: coruhnakliyat@gmail.com