პარტნიორები

"კავკასიის ტრანსპორტი და ლოგისტიკა" დაარსებიდან არის საერთაშორისო სატრანსპორტო ჯგუფის "TL Group"-ის წევრი, რომელთა ოფისები განთავსებულია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში: გერმანიაში, ბელგიაში, რუსეთში, ყაზახეთსა და ჩინეთში. ჩვენს კომპანიას აქვს სრული წვდომა ამ ჯგუფის წევრების რესურსებთან.

partner-map